Basis GGZ

Generalistische basis-GGZ = BGGZ

GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg.

Een behandeling binnen de BGGZ start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis waarvoor een psychologische behandeling nodig is. Het gaat om problemen met invloed op het sociaal -, schoolse – of gezinsfunctioneren met een grote kans op herstel. Je krijgt hier een individuele behandeling en de behandeling is vaak kort.

Intake

Iedere behandeling start met een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om te achterhalen waar de problemen vandaan komen zodat er een diagnose (= verklaring van het gedrag) gesteld kan worden.  Het intakegesprek wordt gevoerd met dezelfde klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, GZ-psycholoog i.o, basispsycholoog of orthopedagoog die de gehele behandeling de regie over de behandeling blijft voeren. Hierdoor heeft u van begin tot eind te maken met een vertrouwd gezicht.

Gewoonlijk duurt het intakegesprek 60 minuten, waarnaast er mogelijk screeningslijsten afgenomen worden in het kader van de diagnostiek.

Adviesgesprek

Na het intakegesprek is het volgende gesprek het adviesgesprek. In dit adviesgesprek bespreken we de diagnose met u en uw kind. Nadat de diagnose met u is besproken, doen we een voorstel voor de behandeling.

Behandelplan

In overleg met u stellen we een behandelovereenkomst op waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Behandeling

In de BGGZ worden maximaal 10 behandelsessies van 45 minuten geboden waarin aan de behandeldoelen gewerkt wordt.

Evaluatie

De voortgang wordt na de 10e sessie of, indien minder behandelingen nodig zijn, eerder geëvalueerd.

Als het goed gaat, wordt de behandeling afgesloten.

Indien toch blijkt dat er na deze individuele behandeling meer zorg nodig is voor het kind/jongere dan zal in overleg met de regiebehandelaar (na diens overleg met de psychiater werkzaam in de SGGZ) gekeken worden of een verwijzing nodig is naar de SGGZ.

Verwijzer informeren

Na de intakefase sturen we een brief naar uw verwijzer (en de huisarts als deze niet de verwijzer is), tenzij u hier bezwaar tegen maakt.