Basis GGZ

Generalistische basis GGZ = BGGZ

GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg

Een behandeling binnen de BGGZ start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis waarvoor een psychologische behandeling nodig is. Het gaat om problemen met invloed op het sociaal -, schoolse -of het gezinsfunctioneren met een grote kans op herstel. Je krijgt hier een individuele behandeling en de behandeling is vaak kort

Intake

Iedere behandeling start met een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om te achterhalen waar de problemen vandaan komen zodat er een diagnose (= verklaring van het gedrag) gesteld kan worden.  Het intakegesprek wordt gevoerd met dezelfde klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, GZ-psycholoog i.o, basispsycholoog of orthopedagoog die de gehele behandeling de regie over de behandeling blijft voeren. Hierdoor heeft u van begin tot eind te maken met een vertrouwd gezicht.

Gewoonlijk  duurt het intake gesprek 60 minuten, waarnaast er mogelijk screeningslijsten afgenomen worden in het kader van de diagnostiek

Adviesgesprek

Na het intakegesprek is het volgende gesprek het adviesgesprek. In dit adviesgesprek bespreken we de diagnose met u en uw kind. Nadat de diagnose met u is besproken, doen we een voorstel voor de behandeling.

Behandelplan

In overleg met u stellen we een behandelovereenkomst op waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Behandeling

In de BGGZ worden er  maximaal 10 behandelsessies van 45 minuten geboden waarin aan de behandeldoelen gewerkt wordt

Evaluatie

De voortgang wordt na de 10e sessie of, indien minder behandelingen nodig zijn, eerder geëvalueerd

Indien het goed gaat dan wordt de behandeling afgesloten

Indien toch blijkt dat er meer zorg nodig is voor het kind/jongere na deze individuele behandeling dan zal er in overleg met de regiebehandelaar (na diens overleg met de psychiater werkzaam in de SGGZ) gekeken worden of er een verwijzing nodig is naar de SGGZ

Verwijzer informeren

Na de intakefase sturen we een brief naar uw verwijzer (en de huisarts indien dit niet de verwijzer is), tenzij u hier bezwaar tegen maakt