Particulier

Particulier

Hieronder vallen zorgactiviteiten die niet vergoed worden door een gemeente of zorgverzekeraar, maar waarbij u wel van onze deskundigheid gebruik wilt maken. Het kan ook zijn dat u er zelf bewust voor kiest om de zorg te betalen, bv. omdat u niet wilt dat er informatie naar uw gemeente gaat over uw kind.

Ook kan ons particulier aanbod door scholen, gemeentes of andere instanties ingekocht worden.

Er is geen verwijzing nodig

Voor de particuliere zorg heeft u geen verwijzing nodig. Klik op de button om naar het aanmeldformulier te gaan, en vul deze zo volledig mogelijk in.

Aanmeldformulier

Tarieven

De zorg wordt aangeboden in vaste pakketten of conform een vast minuuttarief. Wij hanteren tarieven conform de geldende normtarieven die we ook vanuit gemeentes ontvangen. De kosten worden maandelijks rechtstreeks aan u gefactureerd. Over het zorgaanbod en de prijs worden, voordat we starten, afspraken gemaakt. Zie hier de actuele tarieven onder het kopje Vergoedingen.

Particulier aanbod

  • Basis-GGZ (BGGZ): wij bieden onze werkzaamheden in de basis-GGZ ook particulier aan
  • Aanbod onderzoeken: intelligentieonderzoek, dyslexieonderzoek en SEO (sociaal-emotioneel onderzoek)
  • Preventieve behandelingen
  • Kortdurende hulp voor ouders: totaalpakket van 5 sessies ouderbegeleiding

Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Particulier bieden we ook behandeling voor psychische klachten waarbij er (nog) geen sprake is van een vermoeden van een diagnose, maar die wel als storend of vervelend worden ervaren. Door deze vroegtijdig te behandelen, proberen we een verergering van de klachten te voorkomen.

Hierbij valt te denken aan lichte klachten zoals het verminderen van boze buien, zelfbeeldversterking, vergroten van assertiviteit, verbeteren van de slaap of lifestyle-adviezen.

Werkwijze in de particuliere zorg

Alle behandelingen binnen de particuliere zorg worden aangeboden volgens de werkwijze die gehanteerd wordt binnen de BGGZ. Lees hier meer over de werkwijze. De werkwijze van de onderzoeken die particulier worden aangeboden, lichten we u graag toe indien u dit wenst.