Klachten

Vanzelfsprekend doen wij ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat iemand niet tevreden is. Als u een klacht heeft, is het goed die eerst te bespreken met uw eigen behandelaar. Vaak is dat voldoende om het probleem op te lossen. Als dat niet lukt, kunt u de psychiater van Saluda Zorg erbij betrekken. Is dat niet afdoende, dan kan een objectieve buitenstaander mogelijk helpen.

Voor Saluda Zorg is dat geregeld via onze beroepsvereniging de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). De NVvP heeft een klachten- en geschillenregeling opgesteld die aan de wettelijke eisen voldoet. Klachtenfunctionarissen van de NVvP kunnen op indicatie ingeschakeld worden via de geschillencommissie van vrijgevestigde GGZ-praktijken in Den Haag. www.degeschillencommissie.nl