Onderzoeken

Hoe onderzoek aanvragen?

De verwijzer stuurt ons een verwijsbrief per post of digitaal via beveiligde mail. Onze onderzoeken worden aangeboden in de specialistische GGZ en basis-GGZ. Deze worden vergoed door de gemeente (jonger dan 18 jaar) of door de zorgverzekeraar (ouder dan 18 jaar).

U kunt ook dyslexieonderzoek bij ons aanvragen. Afhankelijk van uw gemeente kan deze door hen gefinancierd worden of u kunt de kosten ervan zelf betalen (particuliere hulpverlening).

Er is een mogelijkheid voor topsporters om zich op onze afdeling sportpsychiatrie te laten onderzoeken en/of behandelen door één van de sportpsychiaters (mw. N. Kroon en dhr. A.M. de Jong). Vereist voor kinderen/jongeren is een NOC*NSF-talentenstatus of een KNVB-beloftestatus. Vereist voor volwassen topsporters (18+) is een A-, HP- of Selectiestatus.

Onderzoek tijdens de intake

Tijdens het intakegesprek bestaat het diagnostisch onderzoek uit de anamnese, heteroanamnese, schoolinterview en eventueel een psychiatrisch onderzoek. Gedurende de diagnostiekfase kunnen we daarnaast gebruik maken van onderstaande onderzoeken en beschikken wij over verschillende test- en onderzoeksinstrumenten.

Welke onderzoeken?

  • Intelligentieonderzoeken: bij jonge kinderen van 2-6 jaar wordt de WPPSI-IV afgenomen. Voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar beschikken wij over de WISC-V intelligentietest met een interactieve afname middels IPad. Bij jongeren boven de 16 jaar en volwassenen (18+) kan de WAIS-IV afgenomen worden
  • SEO (dit is een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling)
  • Schoolobservatie
  • Psychodiagnostische onderzoeken waaronder traumaonderzoek
  • Dyslexieonderzoek