Diagnoses

Wij behandelen kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met de volgende diagnoses:

 • ADHD en ADD
 • Autisme (ASS: autismespectrumstoornis)
 • Depressieve stoornis en bipolaire stoornis
 • Angststoornissen o.a. selectief mutisme, separatieangststoornis, gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis, paniekstoornis, specifieke fobie
 • Dwangstoornis (OCD: obsessief-compulsieve stoornis)  en trichotillomanie (haaruittrekstoornis)
 • Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen o.a. PTSS (posttraumatische stressstoornis), reactieve hechtingsstoornis, ontremd-sociaalcontactstoornis, persisterende complexe rouwstoornis)
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Ticstoornissen (vocaal en/of motorisch), Gilles de la Tourette
 • Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, periodiek explosieve stoornis, normoverschrijdend-gedragsstoornis
 • Genderdysforie
 • Somatische symptoomstoornissen
 • Dyslexie