Saluda Zorg in het kort

Psychiater Praktijk Vechtdal te Hardenberg

Tot 1 mei 2023 waren wij gevestigd in Hardenberg onder de naam Psychiater Praktijk Vechtdal. Sinds 1 mei 2024 zijn we verhuisd naar Raalte en is onze naam gewijzigd in Saluda Zorg.

Professioneel, kleinschalig en laagdrempelig

U bent verzekerd van een professioneel team bestaande uit twee praktijkhoudende psychiaters (mw. N. Kroon en dhr. A.M. de Jong), een arts, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, basispsychologen, orthopedagogen, specialistische gezinsbehandelaren, een psychomotorisch therapeut, een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, secretaresses, managementassistenten en een manager bedrijfsvoering. Onze praktijk is kleinschalig en hierdoor kunnen we bijna altijd ‘zorg op maat’ bieden, zijn er korte lijnen en zijn we flexibel in de locatie waarop we behandelen. Dit kan in onze praktijk zijn, in de gymzaal, maar in sommige gevallen ook thuis of op school. We bieden hoogwaardig (medisch) specialistische zorg die toch laagdrempelig is.

Korte wachttijd

Wij hebben een relatief korte wachttijd voor de intake.

Snel zorg leveren

De intakefase neemt vaak weinig tijd in beslag en meestal kan er binnen enkele weken gestart worden met de behandeling.

Specialist

Onze praktijk onderscheidt zich door haar werkwijze omdat de intake in de specialistische GGZ verricht wordt door de psychiater, arts, GZ-psycholoog of klinisch psycholoog en in de basis-GGZ door een klinisch/GZ-psycholoog of de GZ-psycholoog in opleiding.

Behandeling voor ouder en kind

De beide psychiaters in onze praktijk zijn, naast hun expertise in de kinder- en jeugdpsychiatrie, opgeleid tot volwassenpsychiater. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat een ouder zich laat onderzoeken door één van onze psychiaters. Dit concept noemen we de ‘ouder-kind poli’.

Toegankelijk voor consultatie

Door het persoonlijke karakter van onze praktijk zijn wij een snel en zichtbaar aanspreekpunt voor consultatie door collega’s. Het kan hierbij gaan om huisartsen die advies vragen over een kind of om collegae psychologen of psychotherapeuten die tijdens hun behandeltraject moeizaam verder komen met een kind of jongere en ons het verzoek doen om nadere (kinder)psychiatrische diagnostiek te verrichten of de behandeling over te nemen.

Positief van start

Wij ervaren dat mensen naar onze praktijk komen op basis van goede ‘mond-tot-mondreclame’. Hierdoor komen ze vaak al positief binnen en dat bevordert het therapeutische proces.

Terugval voorkomen

Een laagfrequente behandeling bij dezelfde behandelaar in onze praktijk kan een eventuele, ellendige terugval voor kind en ouders voorkomen.

Crisissituaties

De meeste urgente situaties kunnen vaak worden opgelost door onze praktijk, waardoor ouders minder snel een algemene crisisdienst in hoeven te schakelen.

Geloof

Wij hebben ervaring in het werken met mensen vanuit de christelijke of Joodse cultuur en/of levensovertuiging.

Goede contacten

Er is regelmatig contact en overleg met de verwijzers en ketenpartners (huisarts, kinderarts, GGD-arts, wijkteam, jeugdhulporganisatie, zorgboerderij). Daarnaast onderhouden wij goede contacten met de regionale basisscholen, de middelbare scholen en de schoolbegeleidingsdienst van IJsselland. Zo kunnen we vaak snel schakelen en vlot zaken met elkaar afstemmen.

Duurzaamheid

Wij zetten ons in voor het behoud van het milieu. Ons gebouw heeft een energie label A, we gebruiken herbruikbaar servies, gerecycled papier, etc.

Lhbtiq+

Wij zijn een lhbtiq+-vriendelijke praktijk.