Dyslexie

Wat is dyslexie?

Bij mensen met dyslexie verloopt het lezen en spellen vaak moeilijker. In het brein van iemand met dyslexie is er iets aan de hand waardoor de informatieverwerking en/of interpretatie van letters en woorden anders verloopt dan normaal. In het dagelijkse leven is dat ontzettend lastig en daarmee is dyslexie echt een handicap. Je ziet het niet maar het is er wel

Hoe herken je dyslexie?

Een basiskenmerk van dyslexie is eigenlijk altijd het moeite hebben met lezen en spellen. Kortom: moeite hebben met taal. Duidelijke signalen zijn:

  • langzaam en spellend hardop lezen
  • schrijven met veel spelfouten
  • moeite hebben met bepaalde klanken
  • concentratieproblemen bij taallessen
  • moeilijk onthouden van combinaties van woorden, bijvoorbeeld gezegden

Gevolgen van dyslexie?

Langzaam lezen of spellen kan op school of op het werk problemen opleveren. Het kost vaak veel meer moeite en tijd om een stukje tekst te begrijpen. Als het harde werken niet beloond wordt met bijvoorbeeld een voldoende op een toets, of een goed resultaat, dan leidt dat tot frustraties. Veel kinderen, maar ook volwassenen, raken de motivatie dan kwijt om te lezen en schrijven. Dat is jammer en zorgt er soms ook voor dat het zelfvertrouwen daalt of dat er zelfs faalangst ontstaat

Wat bieden wij?

  • Onderzoek of er sprake is van dyslexie
  • Voorlichting geven over dyslexie aan het kind, jongere en ouders
  • Schooladvisering
  • We hebben een samenwerking met collega praktijken die dyslexie behandeling kunnen bieden

Vergoeding

Bovengenoemd dyslexieonderzoek, voorlichting en advies wordt ook particulier aangeboden. Bekijk hier de tarieven.

Wij hebben geen contracten met scholen of gemeentes. Zij kunnen dit dyslexieonderzoek wel bij ons inkopen, dit dient u dan zelf met hen kort te sluiten

Aanmelden

Klik op de button om naar het aanmeldformulier te gaan, en vul deze zo volledig mogelijk in.

Aanmeldformulier