Dyslexie

Wat is dyslexie?

Bij mensen met dyslexie verloopt het lezen en spellen vaak moeilijker. In het brein van iemand met dyslexie is er iets aan de hand waardoor de informatieverwerking en/of interpretatie van letters en woorden anders verloopt dan normaal. In het dagelijks leven is dat ontzettend lastig en daarmee is dyslexie echt een handicap. Je ziet het niet, maar het is er wel.

Hoe herken je dyslexie?

Een basiskenmerk van dyslexie is eigenlijk het altijd moeite hebben met lezen en spellen. Kortom: moeite hebben met taal. Duidelijke signalen zijn:

  • langzaam en spellend hardop lezen;
  • schrijven met veel spelfouten;
  • moeite hebben met bepaalde klanken;
  • concentratieproblemen bij taallessen;
  • moeilijk onthouden van combinaties van woorden, bv. gezegden.

Gevolgen van dyslexie?

Langzaam lezen of spellen kan op school of op het werk problemen opleveren. Het kost vaak veel meer moeite en tijd om een stukje tekst te begrijpen. Als het harde werken niet beloond wordt met bijvoorbeeld een voldoende op een toets of een goed resultaat, dan leidt dat tot frustraties. Veel kinderen, maar ook volwassenen, raken dan de motivatie om te lezen en schrijven kwijt. Dat is jammer en zorgt er soms ook voor dat het zelfvertrouwen daalt of dat er zelfs faalangst ontstaat.

Wat bieden wij?

  • Onderzoek of er sprake is van dyslexie
  • Voorlichting geven over dyslexie aan het kind, jongere en ouders
  • Schooladvisering
  • Samenwerking met collega-praktijken die dyslexiebehandeling kunnen bieden

Vergoeding

Bovengenoemd dyslexieonderzoek, voorlichting en advies wordt ook particulier aangeboden. Bekijk hier de tarieven.

Wij hebben geen contracten met scholen of gemeentes. Zij kunnen dit dyslexieonderzoek wel bij ons inkopen, dit dient u dan zelf met hen kort te sluiten.

Aanmelden

Klik op de button om naar het aanmeldformulier te gaan, en vul deze zo volledig mogelijk in.

Aanmeldformulier