Kind & jeugd

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar

De vergoeding van onze behandelingen valt onder de Jeugdwet. Dit betekent dat de gemeente de kosten van de behandeling vergoedt, indien er sprake is van een contract met onze praktijk. Dit geldt voor iedereen van 0 tot 18 jaar. 

Indien u woont in een niet-gecontracteerde gemeente

Indien wij geen contract hebben met de gemeente waarin u woont dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen of er voor kiezen om de zorg zelf te betalen.