Privacybeleid

Saluda Zorg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en betrokkenen. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens staat beschreven in ons privacybeleid. Een samenvatting met de belangrijkste uitgangspunten vindt u in ons Privacy Statement.

Saluda Zorg verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving. Voordat wij persoonsgegevens verstrekken aan derden vragen wij toestemming van u, tenzij wij daartoe worden belemmerd vanwege wettelijke regels. Zo is bijvoorbeeld wettelijk vastgelegd welke gegevens wij moeten verstrekken aan zorgverzekeraars ten behoeve van de rechtmatigheidscontroles.

Onze behandelaren hebben een medisch beroepsgeheim of zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Voor het delen van informatie met andere zorgverleners vragen wij schriftelijk toestemming aan onze patiënten. Deze toestemming kunt u op elk moment intrekken. Indien u uw toestemming wilt beperken, dan kunt u een privacyverklaring invullen. Deze kunt u hier downloaden:

Privacyverklaring volwassenen

Privacyverklaring jeugd