Informatie voor verwijzers

Hoe kunt u verwijzen?

Saluda Zorg is aangesloten bij Zorgmail. Verwijzingen en rapportages kunnen op deze wijze beveiligd en eenvoudig plaatsvinden. Zorgmail EDI lifeline adres: 500125509 (Saluda Zorg). U kunt ook per brief naar ons verwijzen.

Aanmeldformulier

Vul het aanmeldformulier hieronder zo volledig mogelijk in.

Wie kunt u verwijzen?

Wij behandelen de meest voorkomende psychiatrische problematiek bij zowel kinderen, jongeren als jongvolwassenen van 3 tot 18 jaar. Jongvolwassenen worden naadloos doorbehandeld van 18- naar 18+ en hoeven dus niet te wisselen van behandelaar. Wij hebben daarnaast uitgebreide ervaring in het diagnosticeren van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichtverstandelijke beperking. Wij werken in de specialistische GGZ, basis-GGZ en particulier. Daarnaast doen we dyslexieonderzoek en behandelen we professionele sporters van jong tot oud met psychische en psychiatrische klachten met het vermoeden van een DSM-diagnose.

Wie kunt u niet verwijzen? 

Wij behandelen geen patiënten met ernstige verslavingsproblematiek of crisisgevoelige patiënten, waarbij opname of bemoeienis van de crisisdienst nodig is.

Aanmelden