Volwassenen

Voor jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen

Voor jongeren vanaf 18 jaar is wettelijk bepaald dat de kosten voor de behandeling niet meer vergoed worden vanuit de gemeente maar door de zorgverzekeraar.

De behandeling die wij bieden valt onder GGZ-zorg. Deze worden meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten, zie kopje “Gecontracteerde zorgverzekeraars”, wat betekent dat de behandeling vergoed wordt (buiten de kosten van het eigen risico bij uw zorgverzekeraar).

Het eigen risico

Voor de door ons geleverde zorg betaal je een eigen risico. Dit is een verplicht bedrag dat alle verzekerden moeten betalen. De zorgverzekeraar kijkt bij elke maandelijkse rekening of het eigen risico al opgemaakt is. Wanneer de behandelingen doorlopen in een nieuw kalenderjaar, dan betaal je voor het nieuwe kalenderjaar ook het eigen risico. Bijvoorbeeld: Start je eind november met jouw GGZ-behandeling, dan wordt jouw eigen risico in rekening gebracht voor de behandelingen in dat jaar. Ga je door met de behandeling in het volgende jaar, dan wordt voor de behandeling in het volgende jaar het bedrag van het eigen risico voor dat jaar in rekening gebracht.

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverzekeraars

Wanneer u een andere zorgverzekeraar heeft dan de door ons gecontracteerde zorgverzekeraars, dan wordt er mogelijk een deel van de behandeling toch (wel) vergoed. Vaak is dit 60 tot 100 procent van de gehele kosten. Hoeveel er vergoed wordt verschilt echter per zorgverzekeraar. Het ‘niet-vergoede deel’ dient u dan zelf bij te betalen. U zult daarvoor een factuur ontvangen van de kosten van uw behandeling. Deze dient u dan rechtstreeks aan onze praktijk te betalen. Voor alle vragen over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wilt u overgaan op een andere zorgverzekeraar? Waar op te letten

Wanneer u voor een volgend jaar over wilt gaan naar een andere zorgverzekeraar, bekijk dan goed met welke zorgverzekeraars onze praktijk voor dat komende jaar een contract heeft afgesloten.

Kostenoverzicht

Nadat de behandeling is afgesloten, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een kostenoverzicht van de door ons geleverde zorg.

Wat is sinds 2022 verandert met de invoering van het zorgprestatiemodel

Een belangrijke wijziging is dat facturen voortaan  niet meer aan het eind van een behandeling of na een jaar worden verstuurd. Binnen het zorgprestatiemodel wordt maandelijks een factuur opgesteld.

Tarieven en factuur

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige.
  • Het type consult. Een diagnostiekconsult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vind je alle maximumtarieven.

Het kan zijn dat je op jouw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wil je weten welke prijzen er precies voor jou gelden? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Voor meer informatie, kijk op de informatiepagina Zorgprestatiemodel.

Jouw rekening wordt duidelijker

Vanaf 1 januari 2022 kun je op de rekening, die je van jouw zorgverzekeraar krijgt, precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang*. Je ontvangt de rekening ook sneller dan je voorheen gewend was. Op deze manier weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen.

*Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die je op jouw rekening ziet staan de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten dan wordt dit wel aangepast.

Voor de meeste therapie(behandel)afspraken in onze praktijk geldt dat hier 30 minuten of 60 minuten voor gepland staat. Afspraken tussen 45-60 minuten vallen dan onder behandelduur 60 minuten. Afspraken tussen 15-30 minuten vallen dan onder behandelduur 30 minuten.

Voorbeeld
Er staat een afspraak gepland met jouw behandelaar van 60 minuten. De afspraak duurt 50 minuten. Dus de 60 minuten zie je terug op de rekening.

Er staat een afspraak gepland van 60 minuten. De afspraak duurt dit keer 40 minuten. Dus korter dan 45 minuten. Dus de 45 minuten zie je terug op je rekening.

Meer informatie?

Meer informatie over het eigen risico en de geestelijke gezondheidszorg vind je op deze website van de Rijksoverheid.