Diagnoseverklaring

Na het diagnostiekonderzoek kan een diagnoseverklaring afgegeven worden indien dit nodig is om extra voorzieningen aan te vragen. Mocht er een actuele verklaring nodig zijn, neem dan contact met ons op via e-mail.