Intake basis-GGZ

Een intake in de basis-GGZ duurt meestal 60 minuten. De intake wordt gedaan door de klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of GZ-psycholoog in opleiding. Tijdens het gesprek zal onderzocht worden of een behandeling in de basis-GGZ mogelijk is, zal er diagnostiek gedaan worden en zal met u en uw kind bepaald worden aan welke doelen gewerkt gaat worden gedurende de behandeling. Het aanbod binnen de basis-GGZ bestaat uit diagnostiek door de intaker, behandeling door de intaker en een afsluitend gesprek waarbij de behandeling afgesloten of overgedragen zal worden. De behandeling in de basis-GGZ is unidisciplinair. Als dus blijkt dat andere disciplines nodig zijn voor de behandeling dan zal de behandeling overgedragen worden aan de specialistische GGZ. De behandeling in de basis-GGZ bestaat uit maximaal 10 behandelcontacten welke in uitzonderlijke situaties eenmalig met maximaal 10 behandelcontacten verlengd kan worden.