Ervaring van een jongere

Marije is een  14-jarige adolescente die na afloop

van de IPG een brief aan de gezinsbehandelaar schreef.