Psychiatrische zorg met een verwijzing

Wij bieden onderzoek en behandeling aan kinderen en jongeren die verwezen worden door de huisarts, kinderarts, GGD-arts of gemeenteconsulent. Binnen onze praktijk hebben we de zorg, net zoals in de  volwassenzorg, ingedeeld in specialistische GGZ (SGGZ), ook wel eerstelijns GGZ genoemd, en basis GGZ (BGGZ), ook wel tweedelijns GGZ genoemd. Aan de hand van de verwijzing zal uw kind ingedeeld worden in het voor uw kind best passende zorgaanbod.

Specialistische GGZ

SGGZ wordt aangeboden als er gedacht wordt aan meerdere diagnoses welke behandeld moeten worden door meerdere disciplines.
In de SGGZ staan de psychiater, klinisch psycholoog en arts aan de “voordeur”. Door hen zal de intake gedaan worden.

Basis-GGZ

BGGZ wordt aangeboden als er gedacht wordt aan een enkelvoudige diagnose welke behandeld kan worden door 1 discipline.
In de BGGZ staan de klinisch psycholoog, GZ-psycholoog en GZ-psycholoog in opleiding aan de “voordeur”, door hen zal de intake en behandeling gedaan worden.

Met uw kind naar een psychiater gaan kan best een stap voor u zijn. Er heersen helaas nog steeds veel vooroordelen en misverstanden over psychische aandoeningen en een psychiater bezoeken. “Naar de psychiater ga je alleen als je écht gek bent” en “ik wil geen stempeltje op mijn kind”, zijn uitspraken die je vaak hoort. Helaas kloppen ouders hierdoor soms pas laat bij ons aan. De problemen zijn al erger geworden en een kind voelt zich thuis of op school al langere tijd niet fijn.

Waar komt het gedrag vandaan?

Bij gedrag dat problemen geeft weet u niet altijd waar het vandaan komt. En wanneer u dit niet weet, is het ook lastig om de juiste vorm van begeleiding te geven. Een kinder- en jeugdpsychiater is er juist om de oorzaak van dit soort gedrag te onderzoeken. Hij bekijkt of het afwijkend of normaal gedrag is dat past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

Het totale plaatje

Een psychiater kijkt naar het totaalplaatje, zowel lichamelijk als geestelijk. Ook worden omgevingsfactoren en erfelijke aanleg meegenomen. Een kinder- en jeugdpsychiater is dan ook in eerste instantie opgeleid als ‘normale’ arts en heeft daarna doorgeleerd als psychiater. Dit maakt dat een psychiater veel kennis heeft van de relatie tussen lichaam en geest.

De juiste behandeling

Een psychiater kan hierdoor een goede verklaring geven van waar bepaald gedrag vandaan komt (de diagnose). Vervolgens kan uw kind de juiste hulp aangeboden krijgen. Een diagnose is dan ook niets anders dan een startpunt om uw kind te kunnen helpen aan de juiste zorg of begeleiding.

Waarom wel naar een kinderarts en niet naar een kinderpsychiater?

Helaas is de drempel om naar een psychiater te gaan nog steeds hoog. Veel ouders stappen makkelijker met hun kind met epilepsie naar een kinderarts, dan met hun kind met autisme naar een kinder- en jeugdpsychiater, terwijl beiden hersenaandoeningen zijn. In beide gevallen heeft het kind passende hulp nodig. Wij kunnen de vooroordelen en misverstanden die er spelen helaas niet volledig de wereld uit helpen, maar hopen dat u zich hierdoor niet laat tegenhouden. Ieder kind verdient de hulp die het nodig heeft.